m1a1

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser

English

arrest1

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprop

Tortyr

    

Julian Assanges rättigheter som politisk flykting kränktes allvarligt nar han rycktes bort
från Ecuadors ambassad i London. Medier hånade hans buskiga skägg — utan att
nämna att det hade vuxit till sig efter Ecuadors Moreno-regering konfiskerade
hans rakutrustning i samband med en omfattande trakasserikampanj.
      

Uppropets historik

Ett gemensamt stöd för Julian Assange
     

Detta upprops ursprung kan spåras till den 11 april 2019 när Julian Assange rycktes bort från sin asyl i Ecuadors ambassad i London och förflyttades till ett brittiskt fängelse. Med detta uppstod en risk att Assange skulle utvisas till Sverige och sedan vidare till USA.

Tanken var att uppropet, undertecknat av ett ansenligt antal svenska medborgare, skulle publiceras i en och annan svensk tidning. För att ordna det praktiska kontaktade Ellsberg den kände journalisten och filmaren John Pilger som är baserad i London och länge haft ett nära samarbete med Julian Assange och WikiLeaks. John är en av de få som får besöka Assange i fängelse och har diskuterat uppropet med honom.

John Pilger i sin tur bad Al Burke att samordna insamlingen av underskrifter till uppropet. Burke flyttade 1988 till Sverige från USA och har bevakat Assange-fallet alltsedan det fabricerades i 2010.

Jakten på undertecknare inleddes den 22 maj via personliga kontakter och det visade sig finnas ett brett stöd för Assange. Snart samlades över 100 underskrifter och allt var i ordning för att på den 3 juni publicera uppropet med helsidesannonser i två ledande svenska tidningar. WikiLeaks skulle stå för beställningen och finansieringen.
 

Ny plan, ny text

Men i sista stunden beslöt WikiLeaks ledning att avvakta med publiceringen. Någon tydlig förklaring lämnades inte, och det fattades inte något beslut om när eller ens om annonserna skulle publiceras. Samtidigt begärde fler och fler undertecknare att få veta när sin vilja att visa stöd för Julian Assange skulle tas till vara.

Därför föreslog Al Burke en alternativ handlingsplan i fall WikiLeaks ledning inte kunde bestämma sig. Den gick ut på att upprätta en webbplats och sedan, i mån av resurser, publicera uppropet i tidningsannonser m.m. Förslaget föll i god jord och första steget togs den 23 juni med lanseringen av denna webbplats.

Under tiden har dock händelseutvecklingen gjort det ursprungliga uppropet inaktuellt. Bland annat har risken för utvisning av Assange till Sverige minskat, medan risken för utvisning till USA har ökat avsevärt. Dessutom har FN-rapportören Nils Melzer lämnat den förödande bedömning som citeras i uppropet.

Av dessa och andra skäl föreslog Al Burke en ny text som diskuterades via webben bland alla intresserade undertecknare. Av de 21 som deltog i diskussionen, godkände 15 utkastet medan 6 lämnade olika slags kritiska synpunkter, med betoning på ordet ”olika”. De kritiska synpunkterna skilde sig inte bara från flertalet, utan även sinsemellan — vilket ju är helt normalt i sådana sammanhang.

Följaktligen finns det ingen nämnvärd skillnad mellan diskussionsutkastet och slutversionen. Som väntat har detta fått som följd att några som skrev under den första versionen inte har godkänt den nya — inte än i alla fall. Det har dock bara gått en vecka och därmed är det för tidigt att konstatera hur stort bortfallet blir till slut eller hur många nya undertecknare ansluter sig.

Detta är en kort sammanfattning av utvecklingen hittills. För en mer detaljerad redovisning, se dokumentet Historik.pdf i Referenser här nedan.
 

Dags att organisera

Hittills har projektet inte haft någon tydlig struktur. Det började när en gammal vän och samarbetspartner till Julian Assange i London bad Al Burke att samordna insamlingen av underskrifter till ett upprop i Sverige. Vid det läget var det inte säkert att det vore möjligt att samla tillräckligt många för att göra ett upprop meningsfullt.

När det visade sig att det verkade finnas ett brett stöd för Assange i Sverige beslöt WikiLeaks ledning att stödja initiativet. Men som ovan noterat blev detta stöd oklart och obestämt. Samtidigt ökade trycket från undertecknarna att gå till handling.

Resultatet blev denna webbplats som troligen kommer att utvecklas samt möjligen att ge upphov till relaterade aktiviteter.

Till frågan om ”vem står bakom projektet” blir svaret således: undertecknarna. Som individer har de visat sitt stöd för Julian Assange genom att skriva under uppropet. Det har inte funnits någon organisation som ansvarat för det som, efter en något oklar början i London, blivit ett helt svenskt initiativ.

Men nu när det börjar hända saker är det väl dags att bilda något slags organisation som tar hand om den vidare utvecklingen. Synpunkter och förslag om hur den skall se ut är välkomna och får lämnas via e-post till: kontakta@julian-assange.se

Under tiden är nya undertecknare till uppropet hjärtligt välkomna.
 

Referenser

Historik.pdf
Pdf-dokument med en rad lägesrapporter som sammanfattningen ovan bygger på
https://www.julian-assange.se/docs/historik.pdf

Resurser om Assange-fallet
Ett urval av diverse källor på svenska och engelska

Sagt och skrivet om Al Burke
Pdf-dokument med ett par artiklar m.m. om uppropets samordnare
https://www.julian-assange.se/docs/burke.pdf
 

30 juni 2019

 

Återupprätta Sveriges självständighet och integritet

Skydda Julian Assange och yttrandefriheten
 

www.julian-assange.se